Redzes pārbaude

Pārbaudi redzi pirms mācību gada uzsākšanas!

Skolotāj, skolēn, student – pārbaudi redzi! Ilgās stundas, strādājot ar datoru, lasot grāmatu smalko druku vai labojot burtnīcas, ietekmē redzi. Tuvojoties jaunam mācību gadam, aicinām veikt redzes pārbaudi “Diplomātiskā servisa medicīnas centrā” pie oftomoloģes Lijas Karlsones (pieņem pacientus no 16 gadu vecuma).

Oftalmologs ir ārsts, kas veic acu izmeklēšanu, redzes asuma un tā korekcijas noteikšanu, acu slimību konservatīvu un ķirurģisku ārstēšanu.

Konsultācijas laikā, izjautājot pacientu, acu ārsts noskaidro esošās sūdzības, iepriekšējās acu slimības, operācijas, traumas, vispārējās slimības, lietotos medikamentus, alerģiju izraisošās vielas, acu slimības ģimenē.
Tādēļ, plānojot vizīti pie acu ārsta, jāzina, kādus acu pilienus un medikamentus lietojat, jāuzrāda iepriekš veiktie acu un citi izmeklējumi, lai ārsts salīdzinot vizītes laikā iegūtos rezultātus ar iepriekš veiktajiem, izvērtētu slimības dinamiku un ārstēšanas efektivitāti.

Būtiski līdzi paņemt brilles, kuras pašlaik lietojat (tālumam, lasīšanai), vai briļļu recepti, lai acu ārsts varētu izvērtēt jaunu briļļu nepieciešamību.


Konsultācijas noslēgumā oftomologs pacientam nosaka diagnozi, kliedē bažas vai informē par slimības gaitu, kā arī iesaka tālāko ārstēšanu un profilaksi.

Profilaktiska acu veselības pārbaude jāveic:

  • Pieaugušiem pēc 40 gadu vecuma vienu reizi gadā vai kā norādījis acu ārsts.
  • Bērniem acu veselības pārbaudes veicamas 13–24 mēnešu vecumā, tad triju četru gadu vecumā un pirms skolas apmeklējuma sešu septiņu gadu vecumā vai kā norādījis acu ārsts.

Pieteikšanās vizītei:

“Veselības centrs 4” grupas uzņēmums “Diplomātiskā servisa medicīnas centrs”
Tālr. + 371 67229942, + 371 26525711.
E-pasts: info@dsmc.lv
Adrese: Baznīcas ielā 18, Rīga

Nevilcinies un piesakies jau tagad!