Jūrnieku veselības pārbaudes

Kāpēc jūrnieku veselības pārbaudes ir tik stingras? Kas ir Norvēģijas sertifikāts

Jūrnieku veselības pārbaudes un atzinumus par veselības stāvokli Latvijā izsniedz tikai Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra atzīts jūrnieku ārsts. Jūrnieku ārsta pārbaudes veic arī ”Veselības centrs 4” grupas uzņēmuma ”Diplomātiskā servisa medicīnas centra” (”DSMC”) Zane Zundāne. Ārste stāsta par jūrnieku veselības pārbaužu norisi, prasībām un augsti vērtēto Norvēģijas sertifikātu.

Termins ”Obligātā veselības pārbaude” (OVP) ir zināms teju katram, visbiežāk šī pārbaude jāveic saistībā ar darba attiecību uzsākšanu vai turpināšanu. Tomēr dažu nozaru pārstāvji ir pakļauti veselības pārbaužu protokoliem un krietni stingrākām prasībām. Jūrnieks ir viena šīm profesijām. Jūrnieku veselības pārbaudes reglamentē 1978. gada STCW konvencijā un 2006. gada Konvencijā par darbu jūrniecībā noteiktie kritēriji.


Kāpēc jūrnieku veselības prasības ir striktākas?
Jūrnieks ilgstoši atrodas prom no sauszemes un šajā laika posmā viņam ir ierobežota piekļuve pilnvērtīgai veselības aprūpei. Lai šāda prombūtne būtu iespējama, jūrnieka veselības stāvoklim jābūt perfektam, jo, neskaitot kruīza kuģus vai atsevišķus izņēmumus, uz kuģiem ārsti un medicīniskais personāls ir retums. Darba specifika uz kuģa nozīmē arī psiholoģiski izaicinošu stāvokli – iespējas pabūt vienatnē, izvairīties no konflikta vai mainīt vidi ir ierobežotas. Jāņem vērā, ka vesela komanda nozīmē arī darbu nepārtrauktību uz kuģa un zemākas izmaksas kuģniecības firmai – neatliekamās palīdzības (medikoptera) izsaukšana jūrā atsevišķos gadījumos ir iespējama, bet ļoti dārga. Turklāt, ikvienas profesijas pārstāvim būtu atbildīgi jāattiecas pret savu veselību – sevis, ģimenes un komandas dēļ.


Sertifikāta iegūšana
Jūrnieku ārsts izsniedz:
• medicīnisko sertifikātu par jūrnieka veselības atbilstību darbam uz kuģa;
• deklarāciju par jūrnieka veselības stāvokļa neatbilstību darbam uz kuģa;
• izziņu par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē.

Medicīnisko sertifikātu jūrniekam piešķir maksimums uz diviem gadiem. Ja veselības stāvoklis nav pilnībā apmierinošs, termiņš var būt īsāks. Jūrnieku ārsts var noteikt arī ierobežojumus noteiktu darba veikšanai, noteikt papildu izmeklējumus. Ja pārbaudes rezultāti neatbilst noteiktajām prasībām, ārsts sertifikātu par atbilstību darbam neizsniedz. Uz sauszemes veselības stāvokļa prasības ir pielaidīgākas, piemēram, cukura diabēta gadījumā cilvēks var strādāt ļoti daudzās profesijās, savukārt, strādājot jūrā šis kritērijs var būt izšķirošs (uz kuģa nav pieļaujams hipoglikēmijas risks) – lai strādātu jūrā, diabētam jābūt ļoti kompensētam. Līdzīgi ir ar augstu asinsspiedienu – asinsvada plīšanas gadījumā uz kuģa vai jūras platformas nebūs iespējams sniegt pilnvērtīgu medicīnisko palīdzību. STCW konvencija nosaka jūrnieku veselības standartus darbam attiecīgajā amatā. Piemēram, kapteiņa amatā un darbam navigācijā krāsu redzei jābūt ideālai. Jābūt labai dzirdei – jūrniekam jāspēj sadzirdēt noteiktas frekvences (tā noteikšanai tiek veikta audiometrija). Medicīniskās komisijas laikā tiek izvērtēts arī plaušu stāvoklis, veicot plaušu rentgenu un dažkārt spirometriju, tiek veiktas arī asins analīzes, kurās nosaka vairākus rādītājus, kā piemēram, pilnu asins ainu, aknu proves un citas, tiek izvērtēts arī vispārējais jūrnieka veselības stāvoklis, kas ietver garumu, svaru, ķermeņa masas indeksu un vispārējo fizisko sagatavotību.Jāņem vērā, ka dažādu kuģniecības kompāniju prasības atšķiras. Šo prasību sarakstu kuģniecības kompānija dara zināmu jūrniekam.


Norvēģijas sertifikāts – arvien pieprasītāks
Lai iegūtu tiesības izsniegt šo sertifikātu, jūrnieku ārstam jāapgūst īpaši kursi, ko apliecina izsniegtais diploms un reģistrācijas Norvēģijas Jūrniecības administrācijas datu bāzē.
Nav viena universāla veselības pārbaužu standarta, kas derētu darbam uz visu valstu kuģiem un jūras platformām. Katra kompānija nosaka savus papildinājumus Latvijas Jūras administrācijas noteiktajam veselības pārbaužu sarakstam. Bieži vien kā standarts tiek pieņemts Norvēģijas Jūras administrācijas (Norvegian Maritime Authority) noteiktais sertifikāts. Šis sertifikāts nosaka stingrus kritērijus jūrnieku veselības stāvoklim dažādās pozīcijās uz kuģa. Norvēģijas sertifikāta prasības ir vienas no visstingrākajām Ziemeļu puslodē, kas kuģu kompānijai sniedz papildu drošības garantijas attiecībā uz jūrnieka veselības stāvokli.


Kas jāņem vērā, piesakoties veselības pārbaudēm?
Lai process noritētu ātri un secīgi, piesakoties medicīniskajai komisija, jūrniekam jānorāda, kādas analīzes un pārbaudes viņam ir jāveic. Ja neesat drošs par prasību terminoloģiju, nosūtiet sarakstu klīnikas personālam, kurš to palīdzēs izprast. Vairumā gadījumu ”DSMC” jūrnieku medicīniskajai komisijai iespējams pieteikties dienu pirms vēlamā pārbaužu datuma.
Pārbaudi iespējams veikt vienas dienas laikā, ja:
1. ir iepriekš zināms, kādas analīzes un testi jāveic;
2. jūrnieka veselības stāvoklis ir atbilstošs prasībām;
3. jūrnieks nav veicis darbības, kas īstermiņā ietekmē analīžu un testu rezultātus (piem. aknu rādītāji, cukura līmenis, narkotests);
4. ir zināms kādi papildizmeklējumi jāveic (piem. ultrasonogrāfija) un uz tiem nav rindu.


Ieteikumi, veicot jūrnieku veselības pārbaudes
Atcerieties! Īslaicīga paviršība pret veselību var ietekmēt pārbaužu dienas rādītājus un jūrnieks var komisiju neiziet.
• Pat ja ievērojat veselīgu dzīvesveidu un jūtaties labi, pirms pārbaudēm atturieties no svinībām, negulēšanas vai pārmērīgas fiziskās slodzes.
• Neatlieciet pārbaudes uz pēdējo brīdi – ja būs nepieciešami papildizmeklējumi, vai rādītāji neatbildīs kritērijiem, medicīnisko sertifikātu nesaņemsiet sev vēlamajā laikā.
• Apmēram nedēļu pirms veselības pārbaudēm piedomājiet pie tā, ko ēdat un dzerat.
• Uz veselības pārbaudēm jāierodas tukšā dūšā, nedrīkst lietot saldinātus (t.sk. ar medu) dzērienus, kafiju ar pienu u.tml.

Ievērībai! Jūrnieku veselības pārbaudēm ”Veselības centrs 4” grupas uzņēmumā ”Diplomātiskā servisa medicīnas centrs” ir iepriekš jāpiesakās: Tel.: +371 67229942, +371 26525711

Norvēģijas sertifikātu ir tiesīgi izsniegt divi ”Diplomātiskā servisa medicīnas centrs” jūrnieku ārsti – dr. Zane Zundāne un dr. Pauls Vaivods.

Nevilcinies un piesakies jau tagad!